ERGEN DANIŞMANLIĞI

  Ergenlik dönemi fiziksel, ruhsal ve sosyal yaşamdaki bir çok değişikliğin yaşandığı bir kaos dönemidir. Bu değişimlerle başa çıkmaya çalışan ergenler bir çok alanda mücadele etmek zorundadırlar. Bir yandan fiziksel değişimlere uyum sağlamak, diğer taraftan ruhsal ve sosyal olarak yaşadıkları yeni döneme özgü yaşantılar içerisinde birey olarak kendilerini var etme savaşımı içerisindedirler.

Ergenlik dönemi aile ve gençler arasındaki çatışmaların en yoğun olduğu dönemdir. Gençlerin bağımsızlık talepleriyle, ebeveynlerin beklentileri arasındaki farkın oranı çatışmanın şiddetini belirler.

Worried mother looks on as her daughter talks to a therapist.Ergenlik dönemi aynı zamanda yeniden yapılanma dönemidir. Bu yapılanma sadece bedenin hızla büyümesi ve şekillenmesiyle değil, ruhsal ve sosyal anlamda  yeniden yapılanmayı içerir. Genç bu dönemde meslek seçimi yapar. Aileyle ilişkiler onarılır ya da daha çok zarar görür. Aile ve çocuk arasındaki problemlerin, çocukluk çağında yaşanılan eksikliklerin giderilmesi için önemli bir şanstır. Bu dönemin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi büyük oranda aile içi ilişkilerin düzenlenmesiyle ilgilidir.

Ergen danışmanlığında çalıştığımız alanlarda bazıları

 • Ergenliğe uyum sorunları
 • Ergen ve evebeyn çatışmaları
 • Kimlik ve kişilik sorunları
 • Cinsel danışmanlık
 • Ergende görülen kaygı ve korkular
 • Gelişimsel sorunlar
 • Sosyal ve karşı cinsle yaşadığı sorunlar
 • Çevreye, arkadaşlara ve okula uyum sorunları
 • Duygusal ve ruhsal sıkıntılar
 • Meslek seçimi
 • Sınav kaygısı ve sınava hazırlık süreci.