Monthly Archives: Ocak 2019

EVLİLİK VE İLİŞKİ DANIŞMANLIĞININ HEDEFLERİ NELERDİR?

EVLİLİK VE İLİŞKİ DANIŞMANLIĞININ HEDEFLERİ NELERDİR?
Evlilik kavramının ne olduğu kültürden kültüre farklılıklar içermesine rağmen genel olarak aile ” belirli sorumlulukları yüklenmiş, birbirine doğum, evlilik ve sonradan dahil olma gibi sebeplerle birlikte yaşayan, iki veya daha fazla kişiden oluşan grup” (amerikan nüfus bürosu-1993) olarak tanımlanmaktadır.

Aile , aynı mekanı ve duygusal hayatı paylaşan kişilerin bir araya gelmesinden çok daha fazla bir anlama sahiptir.

Aile toplumsal değişimlerden etkilenip sosyal, psikolojik ve ekonomik anlamda sürekli bir farklılaşma yaşamasına rahmen yinede bir çok temek özelliğini korumaktadır. Bunlar arasında, aile üyelerinin ortak duygular yaşadığı, birbirlerini desteklediği, paylaşımlarda bulunduğu ve çocuk doğurma, büyütme ve sosyalleştirme işlevleri yer almaktadır.

Çok farklı aile tipleri vardır ve bu tanımlar geleneksel olmayan aile biçimlerinide içine almaktadır. Bu nedenle diyebiliriz ki aile; birbirlerine biyolojik ve psikolojik olarak bağlı; ortak bir geçmişe, duygusal, sosyal ve ekonomik ilişkilere sahip, kendilerini aynı ailenin ortak bir üyesi kabul eden kişiler topluluğudur.

Aile üyeleri birbirleriyle Ya da çevreyle çeşitli anlaşmazlıklar Ya da sorunlar yaşayabilirler. İlişkiler her zaman istenildiği şekilde gelişmiyor olabilir. Bazı dönemlerde sevgi, saygı, paylaşım ve iletişim Ya da sorumlulukların paylaşımı konularında kendilerini çaresiz ve çözümsüz hissedebilirler.
Bazen de aileye dışarıdan gelen bir sorun aile bütünlüğünü tehdit edebileceği gibi, aile içerisinden bir bireyin yaşadığı bir problem aileye doğrudan Ya da dolaylı bir etkide bulunabilir

Tüm bu sorunlar zaman zaman tüm ailelerde görülebileceği gibi bazen içinden çıkılmaz bir durum alabilir.

Aile danışmanlığı bu noktada, ailenin bütünlüğünü korumak,üyeler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve çıkması olası sorunlara yönelik problem çözme becerileri kazandırmak amacıyla tüm aile üyelerinin bir araya gelerek bir uzman eşliğinde gerçekleştirilen bir danışmanlık biçimidir.
AİLE DANIŞMANLIĞININ HEDEFİ
• Olumlu duyguları geliştirme ve ifade edebilme becerisi
• Aile üyeleri arasında işbirliği
• Problem çözme ve sorunlarla başa çıkma becerisi
• Birlikte doyurucu zaman geçirebilme
• Mizah duygusu
• Bireysel farklılıkları kabullenebilme
• Yaşamı sürdürebilmek için temel ihtiyaçların karşılanması
• Onaylama ve takdir duygularının ifadesi
gibi aile fonksiyonlarını yerine getiren ve üyelerine doyum sağlayan düşünce ve davranış biçimlerini düzenlenmesine yardımcı olmaktır.
Kısaca aile danışmanlığı, eşler arasındaki iletişim ve davranış problemlerini, çocuk ve ergen ile anne baba iletişimini, aileyi ilgilendiren yas ve kayıplar, eşlerin kendi aileleriyle ilgili sorunlar, boşanma süreci gibi aileyi ilgililendiren her türlü süreç ve problemle ilgilidir.

ÇOCUKLA OYUN TERAPİSİ

ÇOCUKLA OYUN TERAPİSİ
Oyun Terapisi 3-11 yaş arası çocuklarda uygulanan bilinç dışı korku ve kaygılarını, bastırılmış isteklerini açığa çıkarmak ve davranış problemlerini gidermek ve nedenlerini anlamak amacıyla kullandığımız bir yöntemdir.

Yetişkinler için psikolojik danışmanlık ne ise, çocuklar için de oyun terapisi odur.

Çocuklarda soyut düşünce henüz gelişmediği için onlar duygu ve düşüncelerini somutlaştırarak ifade eder. Oyun ve oyuncaklar çocuğun kendini ifade edebilmeleri için kelimelerin yerine koyacakları bir ifade biçimidir.

Oyunun tanımıyla ilgili çok eski zamanlardan beri değişik görüşler ileri sürülmüştür. Tüm bu görüşlerin ortak ifadesi, oyunun çocuğun hayatında ki en önemli etkinlik olduğudur.

Oyun oynayamayan ve oyuncağı olmayan çocuğun kişiliği ve duygusal gelişimi eksik kalır. Hayal kurma ve bunları hayata geçirme becerisi gelişmez. Hiç kimsenin öğretemeyeceği şeyleri cocuk oyun oynayarak öğrenir. Kendini, diğer insanları ve yaşadığı çevreyi oyun yoluyla kavrar ve bu bilgileri yaşamına geçirme ve yeni bir olayla karşılaştığın da nasıl davranacağı becerisi geliştirir

Oyun çocuğun doğasında vardır ve tüm çocuklar oyuna güdülenmiştir. Çocuk için en önemli aktivitedir, öğretilemez. Belirli bir amacı olmamalıdır. Doğal, eğlenceli ve gönüllü olmalıdır. çocuk istediği oyunu istediği oyuncakla ve yine istediği şekilde oynamalıdır.

Bu da çocuğun;
• Öğrenmesini kolaylaştırır.
• Zeka = Hayal gücünü geliştirir.
• Yeni durumlarla baş etme ve nasıl davranacağını belirleme
• Bedenini nasıl kullanacağı ve iletişim becerisini
• Katarsis( duygusal boşalım)
• Frustrasyon ( hayal kırıklığı) la baş etme.
• Farkındalık( duygu ve düşüncede, kendinde ve başkalarında)
• Empati
• Yetişkin rolüne hazırlık
• Bireyselleşme
gibi alanlarda gelişimini sağlar.
Oyun terapisi ayrıca;
• Korku
• Takıntı
• Düşük özgüven
• Topluma-okula uyum sorunları
• Çekingenlik, içe kapalılık
• Tuvalet sorunları
• Uyku, yeme bozuklukları
• Davranış sorunları
• Dürtüsellik
gibi sorunlarda da uygulanan etkili bir yöntemdir.

Oyun terapisi; belirli bir ortamda, bulunması gerekli belirli oyuncaklarla, belirli sürede ve bu konuda eğitim almış bir terapist eşliğinde
Oyun Terapisi 3-11 yaş arası çocuklarda uygulanan bilinç dışı korku ve kaygılarını, bastırılmış isteklerini açığa çıkarmak ve davranış problemlerini gidermek ve nedenlerini anlamak amacıyla kullandığımız bir yöntemdir.

Yetişkinler için psikolojik danışmanlık ne ise, çocuklar için de oyun terapisi odur.

Çocuklarda soyut düşünce henüz gelişmediği için onlar duygu ve düşüncelerini somutlaştırarak ifade eder. oyun ve oyuncaklar çocuğun kendini ifade edebilmeleri için kelimelerin yerine koyacakları bir ifade biçimidir.

Oyunun tanımıyla ilgili çok eski zamanlardan beri değişik görüşler ileri sürülmüştür. Tüm bu görüşlerin ortak ifadesi, oyunun çocuğun hayatında ki en önemli etkinlik olduğudur.

Oyun oynayamayan ve oyuncağı olmayan çocuğun kişiliği ve duygusal gelişimi eksik kalır. Hayal kurma ve bunları hayata geçirme becerisi gelişmez. Hiç kimsenin öğretemeyeceği şeyleri cocuk oyun oynayarak öğrenir. Kendini, diğer insanları ve yaşadığı çevreyi oyun yoluyla kavrar ve bu bilgileri yaşamına geçirme ve yeni bir olayla karşılastığın da nasıl davranacağı becerisi geliştirir

Oyun çocuğun doğasında vardır ve tüm çocuklar oyuna güdülenmiştir. Çocuk için en önemli aktivitedir, öğretilemez. Belirli bir amacı olmamalıdır. Doğal, eğlenceli ve gönüllü olmalıdır. çocuk istediği oyunu istediği oyuncakla ve yine istediği şekilde oynamalıdır.

Bu da çocuğun;
• Öğrenmesini kolaylaştırır.
• Zeka = Hayal gücünü geliştirir.
• Yeni durumlarla baş etme ve nasıl davranacağını belirleme
• Bedenini nasıl kullanacağı ve iletişim becerisini
• Katarsis( duygusal boşalım)
• Frustrasyon ( hayal kırıklığı) la baş etme.
• Farkındalık( duygu ve düşüncede, kendinde ve başkalarında)
• Empati
• Yetişkin rolüne hazırlık
• Bireyselleşme
gibi alanlarda gelişimini sağlar.
Oyun terapisi ayrıca;
• Korku
• Takıntı
• Düşük özgüven
• Topluma-okula uyum sorunları
Çekingenlik, içe kapalılık
• Tuvalet sorunları
• Uyku, yeme bozuklukları
• Davranış sorunları
• Dürtüsellik
Gibi sorunlarda da uygulanan etkili bir yöntemdir. Belirli yöntemlerle uygulanır. Amaç, belirli sınırlar içerisinde çocuğa duygu ve düşüncelerini özgürce ortaya koyabileceği güvenilir bir ortam yaratmaktır.
Bu süreç de aileyle görüşmelerde önemlidir. Belirli davranış ve iletişim biçimlerinin oluşturulmasına yönelik ailelere tavsiyelerde bulunulur.

İLİŞKİ VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

İLİŞKİ VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Ailelerin, çiftlerin veya boşanma sürecindeki kişilerin karşılaştıkları sorunları çözmelerine yönelik olarak psikolojik danışmanlık hizmeti verilir. Her aile veya çift yaşamlarının belli dönemlerinde sıkıntılı zamanlar geçirip , desteğe ihtiyaç duyabilir. Bu gibi zamanlarda zorlukları tek başlarına aşmakta güçlük çekebilirler. Aile ve çift terapisi bu gibi güçlüklerin aşılması amacıyla çiftin ve ailenin ilişkilerinin tekrar düzenlenmesine yadımcı olur. Danışmanlık süreci çiftin, ailenin karşılıklı hedef belirlemesiyle başlar ve ailenin tüm üyelerin katılımıyla yapılır. Özellikle çift terapisinde her iki tarafında sürece aynı anda başlamaları ve görüşmelere birlikte devam etmeleri önemlidir.

Çalıştığımız alanlar

Evlilik öncesi danışmanlık
Evlilik danışmanlığıpeople-couch1-300×200
Boşanma süreci
Aileye yeni bir bireyin katılması
Anne-baba, çoçuk iletişim ve sorunları
Eşler arası iletişim ve çatışma çözme yolları
Aile içi iletişim sorunları ve etkili iletişim
Cinsel problemler ve cinsel danışmanlık
Hastalık , evden ayrılma , kayıp ve yas
Ekonomik sorunlar (iflas, iş kaybı v.b)
Eşlerin ailelerinin aileye olumsuz etkileri
Sözlü ve / veya fiziksel şiddet
Emeklilik dönemine uyum

TERAPİA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
iletişim; 0236 2378187
HAPPY-COUPLE1

AİLE DANIŞMANLIĞI

09 (optimize)ÇİFT VE EVİLİK DANIŞMANLIĞI

Problemi tanımlama, çözüm önerileri getirme, iletişim becerileri sağlama, değişim yaratma ve aile kaynaklarını kullanarak yapılan etkin ve uygulamaya dönük bir terapi / danışmanlık biçimidir.
Aile ve çift terapisine kimler katılmalıdır?

Evlilik ve İlişki içerisindeki sorunlarıyla baş etmekte zorlanan, yeni iletişim ve sorun çözme teknikleriyle tanışmak isteyen aile ve çiftlere yöneliktir.
Terapiye tüm aile Ya da çiftler katılır. Kişiler arası görüş farklılıklarına saygı duyulur ve her aile içerisinde sorunların olabileceği, önemli olanın çözüm üretilebilmesi gerçeğinden yola çıkılır. Bu gerçeği aile üyelerinin veya çiftlerinde kabul etmesi, bazı konularda anlaşamamanın doğal olduğu, ama bunun yine de ilişkinin tamamını etkilemesine izin verilmemesi ve çözüm yoluna ulaşabileceklerini kabul etmeleri önemlidir. Önemli olan sorunlara nasıl yaklaşılabileceğidir.
Bazı aileler günlük problemlerini oldukça kolay bir şekilde çözebilirler. Ancak güçlü, yoğun ve olumsuz duygular açığa çıktığında daha önce başedebildiği durumlarla ilgili zorluk yaşayabilirler.
Bu olumsuz duygular ailenin gücünü test eden kıskançlık, öfke, reddedilme şeklinde olabilir. Bu durumlar bazı ailelerde duygusal bir patlama yaşanıncaya kadar devam ederken, bazılarında ise inkar, basitleştirme ve bastırma şeklinde olur.
Aile içi ve eşler arası iletişimin önemi

Çatışmaların başlaması aileyi yaşadıklarının farkı Cift-Terapisi-Nedirna varması ve çözüm üretme konusunda bir şeyler yapılması gerektiğini düşündürebilir. Bu farkındalıkla birlikte aile ve çiftler sorunu açıkça tanımlayıp açık, samimi ve dolaysız bir iletişimi kurmayı başarabilirse bu olumsuz durum ve duygularla baş etmeyi gerçekleştirebilir.
Evebeynlerin çatışma sürecinde sergiledikleri tavır ailenin diğer üyeleri içinde model olur. Çatışmalarını etkin bir şekilde çözebilen evebeynlerin çocukları da samimi, içten ve açık bir iletişimle çatışma çözme yöntemini öğrenirken, bu durumu görmezden gelip duygularını bastıran evebeynlerin çocukları da kendilerini ifade etmede zorlanacaklardır.
İletişimin aileyi birbirine bağlayan önemli bir işleve sahiptir. Ailenin iç ve dış problemlerle başa çıkmasını kolaylaştırır.
Sorun yaşayan aileler genellikle iletişim bakımından zayıf ailelerdir. Bu ailelerde kişiler birbirleriyle doğrudan konuşmazlar, konuşsalar bile birbirlerini etkin bir şekilde uzun süre dinleyemezler. Genellikle birbirlerinin yerine konuşur, diğeri henüz Bir şey söylemeden onun ne diyeceği ya da ne düşündüğünü bildiğini varsayar ve cevap verir.
Bu ailelerde günlük sorunlar çözülse bile, aile üyeleri genellikle birbirlerinin duygu ve düşüncelerini tam olarak anlayamazlar.

Aile ve çift terapisinde ne yapılır?

Tüm aileler kendi içerisinde iletişim kuralları geliştirir. Ancak bazıları daha işlevseldir. Ayrıca bazı aile üyeleri için işlevsel olan bir davranış Ya da kural diğer aile üyeleri için işlevsiz olabilir.örneğin; bazen evebeynler çocuklarının her dediklerinin aynılarını harfiyen uygulamalarını aile içinde birlik ve bütünlük olarak algılarken, çocuklar üzerinde bu davranış engellenme duygusu ve öfke yaratarak pasif-agresif bir tutum içerisine girmelerine neden olabilir.

Aile ve çift terapisinde her ailenin kendine özgü olan bazı iletişim örüntülerine ve kurallara sahip olduğu ön görülerek, aile ve çift arasındaki danışmanlık süreci, problemin bulunması ve tanımlanması sürecinden sonra aile içi iletişim örüntüsünün keşfedilip, işlevi olanlar geliştirilip, işlevsiz iletişim örüntüleri değiştirilir.
Tedavi ve müdahale stratejileri aileye, çifte özgü ve kendi içerisindeki dinamiklere dayanılarak yapılır.

Terapia Psikolojik Danışmanlık ve Kişisel Gelişim Merkezi

iletişim; 0236 2378187

AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Couple meeting architect for house construction

Aile üyeleri ve çiftlerin arasındaki problem ve anlaşmazlıklara yönelik, değişim ve gelişimi sağlamak amacıyla, aile üyeleri ve çiftlerin arasındaki ilişkilerin konu edildiği bir psikoterapi dalıdır.

Aile ve çift terapisinin amacı, aile ve çiftler arasındaki sıkıntılı süreçlere yönelik tüm çatışmaların ele alınarak aile bireylerinin sorunun çözümüne etkin bir şekilde katılımının sağlanmasıdır.

Aile içerisindeki bireylerin birbirleriyle kurdukları ilişki ve iletişim biçimleri, ailenin yapısı ve işleyişi bakımından önem taşır. Bu önem kişisel ruhsal yaşantıları açısından da belirleyicidir. Bu ilişki ağının içerisine eşler, çocuklar ve evebeynler girer. Ve çoğu zaman diğer ilişkilerimize kıyasla daha fazla önem taşırlar.

Aile içerisinde zaman zaman yaşanan sıkıntılı ve zorlu süreçler bireyleri, hakim olan ilişki biçimleri ile davranış kalıplarının değişimi yönünde bir beklenti içine sokabilirler. Bu talebe yönelik yapılan aile ve çift terapisi, her bir üyenin ya da çiftin problem ve beklentilerini göz önüne alarak bunların değerlendirmesini ve sorunun çözümünü aile sistemi içerisinde yapmayı hedefler. Yapılacak müdahaleler bazen bireylere yönelik olabileceği gibi, bazen de tüm aile sistemine yönelik olabilir. Bunu belirleyen problemin niteliği ve bireylerin kişisel ve kültürel yapısıdır.

Aile-Terapisi-NedirÜlkemizde aile ve çift terapisinin önemi gittikçe artmaktadır. Terapiye katılan katılan kişilerin kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında farkındalıkları artmaktadır. Terapist yardımıyla ilişki ve ailede yaşanan sorunlara yönelik etkin çözüm yöntemleri geliştirmek amacıyla çeşitli iletişim becerileri, davranış değiştirme ve problem çözme teknikleriyle ilgili destek alırlar. Bu destek sadece o dönemdeki sorunlara yönelik değil, ileride de karşılaşabilecekleri problemlere de yöneliktir. Bu nedenle amaç sadece sorun çözmek değil, sorun çözme becerisi kazandırmaktır. Aile terapisi sadece aile içi ilişkilerle sınırlı değildir. Bu destek aile dışında ki ilişkilere de destek sağlar.

Aile ve çift terapisi nasıl yapılır

Her aile ve çift için kullanılan yöntemler aynı olmayabilir. Ailenin tamamı yada çiftin her ikisininde seanslara katılımının yanı sıra bazen de aile üyelerinin bir kısmı yada çiftlerin teker teker olarak da seanslara katılımı yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Gerekli görüldüğünde aile ve çift terapisine eşlik eden farklı psikoterapi yöntemleri de uygulanabilir. daha çok bireysel psikolojik problemleri olan kişilerde aile ve çift terapisinin yanısıra bireysel danışmanlık da uygulanabilir.

Çocuk merkezli aile terapisinde, evebeynlerin yanısıra öğretmenleri ve okul rehberlik servisiyle de iletişim kurulabilir.

Aile ve çift terapisinden kimler faydalanabilir

Aile ve çift terapisinin ilgilendiği alanlar geniştir. Bireysel danışmanlık alanlarda gerektiğinde aile terapisinden faydalanabilir. Ama özellikle ikili ilişkilerde sorun yaşayan, ya da yaşadığı sorunlar ikili ilişkilerini ve aile hayatını etkileyen herkes bu terapi yönteminden faydalanabilir

Aile ve ilişki terapisinin ilgilendiği alanlarda bazıları

Evlilik ve ilişki sorunları
Aile içindeki bireylerin ruh sağlığı (yetişkin, çocuk, ergen)
Boşanma süreci ve sorunlar
Cinsel sorunlar
Aile döngüsündeki değişiklikler
Evebeynlik rolleriyle ilgili sorunlar
Kayıp, yas ve travmalar
Çocuk ve ergenlikteki sorunlar
Ekonomik sorunlar
Kronik ve fiziksel hastalıkların aile ve ilişkiye olumsuz yansıması
Alkol ve madde kullanımı
Bir aile üyesinin evden ayrılması

TERAPİA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
iletişim; 0236 2378187